Tillbaka i riksdagen!

Erik Ullenhag har lämnat riksdagen och nu är jag tillbaka som riksdagsledamot. De frågor som jag ska jobba med främst är infrastrukturfrågor i Trafikutskottet. Detta ser jag framemot. Trafikutskottet har ansvar för en rad frågor. Hur ser vi till att ha ett väl fungerande järnvägssystem? Hur ska arbetet med trafiksäkerhet se ut? Trafikutskottet har ansvar för... Continue Reading →

Annonser

Cykling- motion till landsmötet

Folkpartiet liberalerna har landsmöte i november. Landsmötet är partiets högst beslutande organ. Valda ombud från hela landet ska fatta beslut om politikens inriktning.  Dessa representerar kommuner, regioner och riksdagen. Jag har även i år skrivit förslag på hur cyklingen kan utvecklas. Här är motionen. Cykling Yrkande: Att landsmötet beslutar att Folkpartiet liberalerna ska verka för... Continue Reading →

Allt fler krav på regeringen- ändra bullerreglerna!

Det finns många exempel på hur bullerregler stoppar byggandet av bostäder. I Kungsbacka finns ett projekt med 180 hyreslägenheter som stoppats. Bostadsbristen i Kungsbacka är akut och speciellt efterfrågas centralt belägna hyresrätter. Vd för Aranäs Fastighets AB menar att det inte är konstigt att vi inte bygger något i det här landet när det ser... Continue Reading →

Handelsgödsel, kadmium och skatt

Riksdagen har röstat kring frågan om skatt på handelsgödsel. ATL skriver om omröstningen. Folkpartiets uppfattning i frågan om skatt på handelsgödsel/kadmium är att övergödningen av sjöar, hav och vattendrag måste stoppas. En viktig åtgärd är att minska utsläppen av kväve och kadmium. Detta tycker jag är mycket viktigt att påtala. Att minska utsläppen av kväve och... Continue Reading →

Hälsan beror på var du bor – och jobbar

Statistik om hälsa och ohälsa visar att hälsa och bostadsort har samband. DN skriver idag om hur utbildningsnivå, hälsa och bostadsort hänger ihop. "En högutbildad Danderydsbo lever 18 år längre än en lågutbildad person i Vårby. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Allt pekar åt ett håll – att gapen... Continue Reading →

Bostadsbrist – Spotify ordnar egen kö

  Spotify och andra företag beskriver hur bostadsbristen påverkar dem. Spotify anger att Stockholm är den svåraste bostadsmarknaden bland de 58 länder som de verkar i. Spotify ordnar egen bostadsförmedling. Regeringen kan när som helst fatta beslut om bullerförordningen som stoppar byggandet av små bostäder inte minst hyresrätter och studentbostäder. Ny bullerförordning kunde ha varit... Continue Reading →

Kymlinge hotat. Igen.

  Tidningen Vi i Sundbyberg  beskriver att moderaterna i Stockholms läns landsting vill bebygga Kymlinge. Positiva uttalanden kommer även från moderaterna, och socialdemokraterna, i Sundbyberg. Folkpartiet i Sundbyberg skriver idag om Kymlinge. Turerna har varit många. Under årens lopp har många exploateringsprojekt  dykt upp: ishall, bostäder, biogasstation, kraftvärmeverk, vindkraft, och bostäder igen och igen. Sundbybergs... Continue Reading →

Vill du bidra till mina förslag?

Varje höst finns en motionstid när riksdagsledamöter få lägga vilka egna förslag som de vill. Jag har mina profilfrågor och vill du veta mer om vad jag brukar skriva om finns det exempel här på bloggen under Initiativ. Det finns fler exempel på riksdagens hemsida. Jag är riksdagsersättare tills ny regering finns på plats. Jag... Continue Reading →

Stopp i byggandet av bostäder?

Många stora politiska reformer har passerat riksdagen och effekterna syns. Det märks tydligt att bostadsbyggandet har ökat. Enligt DN har rekordmånga hyresrätter förmedlats i Stockholm. En stor del av ökningen, cirka 40 procent, är nyproducerade lägenheter. Inflödet av lägenheter är stort från vissa stadsdelar. Förmedlingen av studentbostäder har också ökat. Nyproduktionen kommer enligt Boverket ligga... Continue Reading →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑