Mer infrastruktur!

Hösten 2016 blev jag återigen ordinarie ledamot i riksdagen. Med nytt ansvarsområde - infrastruktur. Det är spännande av få utveckla lösningar inom det som trots allt påverkar samhällsutvecklingen, tillväxt och bostadsbyggande i hög grad - infrastruktur är samhällets blodomlopp.  Under hösten har jag utformat en rad politiska förslag som gäller infrastruktur. Men även förslag på hur... Continue Reading →

Annonser

Tacka cyklisten!

Idag presenteras siffror i DN som visar att bilåkandet ökar i alla län. I Sundbyberg och Munkfors ökar bilresandet mest. Under 2015 var den totala körsträckan per person i landet i snitt 663 mil. År 2014 var motsvarande siffra 655 mil. En ökning noterades i samtliga landets län och cirka 240 kommuner. Konstigt att bilresandet... Continue Reading →

Tillbaka i riksdagen!

Erik Ullenhag har lämnat riksdagen och nu är jag tillbaka som riksdagsledamot. De frågor som jag ska jobba med främst är infrastrukturfrågor i Trafikutskottet. Detta ser jag framemot. Trafikutskottet har ansvar för en rad frågor. Hur ser vi till att ha ett väl fungerande järnvägssystem? Hur ska arbetet med trafiksäkerhet se ut? Trafikutskottet har ansvar för... Continue Reading →

Cykling- motion till landsmötet

Folkpartiet liberalerna har landsmöte i november. Landsmötet är partiets högst beslutande organ. Valda ombud från hela landet ska fatta beslut om politikens inriktning.  Dessa representerar kommuner, regioner och riksdagen. Jag har även i år skrivit förslag på hur cyklingen kan utvecklas. Här är motionen. Cykling Yrkande: Att landsmötet beslutar att Folkpartiet liberalerna ska verka för... Continue Reading →

Allt fler krav på regeringen- ändra bullerreglerna!

Det finns många exempel på hur bullerregler stoppar byggandet av bostäder. I Kungsbacka finns ett projekt med 180 hyreslägenheter som stoppats. Bostadsbristen i Kungsbacka är akut och speciellt efterfrågas centralt belägna hyresrätter. Vd för Aranäs Fastighets AB menar att det inte är konstigt att vi inte bygger något i det här landet när det ser... Continue Reading →

Handelsgödsel, kadmium och skatt

Riksdagen har röstat kring frågan om skatt på handelsgödsel. ATL skriver om omröstningen. Folkpartiets uppfattning i frågan om skatt på handelsgödsel/kadmium är att övergödningen av sjöar, hav och vattendrag måste stoppas. En viktig åtgärd är att minska utsläppen av kväve och kadmium. Detta tycker jag är mycket viktigt att påtala. Att minska utsläppen av kväve och... Continue Reading →

Hälsan beror på var du bor – och jobbar

Statistik om hälsa och ohälsa visar att hälsa och bostadsort har samband. DN skriver idag om hur utbildningsnivå, hälsa och bostadsort hänger ihop. "En högutbildad Danderydsbo lever 18 år längre än en lågutbildad person i Vårby. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Allt pekar åt ett håll – att gapen... Continue Reading →

Bostadsbrist – Spotify ordnar egen kö

  Spotify och andra företag beskriver hur bostadsbristen påverkar dem. Spotify anger att Stockholm är den svåraste bostadsmarknaden bland de 58 länder som de verkar i. Spotify ordnar egen bostadsförmedling. Regeringen kan när som helst fatta beslut om bullerförordningen som stoppar byggandet av små bostäder inte minst hyresrätter och studentbostäder. Ny bullerförordning kunde ha varit... Continue Reading →

Kymlinge hotat. Igen.

  Tidningen Vi i Sundbyberg  beskriver att moderaterna i Stockholms läns landsting vill bebygga Kymlinge. Positiva uttalanden kommer även från moderaterna, och socialdemokraterna, i Sundbyberg. Folkpartiet i Sundbyberg skriver idag om Kymlinge. Turerna har varit många. Under årens lopp har många exploateringsprojekt  dykt upp: ishall, bostäder, biogasstation, kraftvärmeverk, vindkraft, och bostäder igen och igen. Sundbybergs... Continue Reading →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑