Initiativ

Exempel på några av mina initiativ  i riksdagen. Här finns också initiativ med andra ledamöter och utskotten. Tal och debatter finns på riksdagens hemsida. Jag var inte riksdagsledamot 2018/19 eller 2019/2020 under motionstiden så därför saknas motioner dessa år från allmänna motionstiden.

Motioner 2021/22

Restitution av konst och andra tillgångar. Motion 2021/22:3393 av Nina Lundström (L)

Vattenkraftens miljöansvar, biologisk mångfald och fiskars vandringsvägar. Motion 2021/22:2303 av Nina Lundström (L)

Värna kvinnors frihet och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Motion 2021/22:2305 av Nina Lundström (L)

Cykling och trafikregler. Motion 2021/22:2311 av Nina Lundström (L)

Minsta avstånd vid omkörning av cyklist – 1,5-metersregel. Motion 2021/22:2267 av Nina Lundström (L)

Cykelinfrastruktur och markåtkomst. Motion 2021/22:2310 av Nina Lundström (L)

Skydd av tätortsnära skog i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2300 av Nina Lundström (L)

Rovdjur och illegal jakt. Motion 2021/22:2269 av Nina Lundström (L)

Naturvärden och allemansrätten i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2268 av Nina Lundström (L)

Bredband i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2309 av Nina Lundström (L)

Industriell trålning vid Svenska Högarna. Motion 2021/22:2301 av Nina Lundström (L)

Väg 225 i Stockholms län. Motion 2021/22:2304 av Nina Lundström (L)

Territorialprincipen vid medborgarskap. Motion 2021/22:2302 av Nina Lundström (L)

Kustfiske och trålgräns i Stockholmsregion. Motion 2021/22:2366 av Nina Lundström (L)

Jordbruksmark och livsmedelsförsörjning i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2341 av Nina Lundström (L)

Hästnäringen i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2340 av Nina Lundström (L)

Ökningen av vildsvin i Stockholmsregionen. Motion 2021/22:2308 av Nina Lundström (L)

Demokratikanon. Motion 2021/22:2312 av Nina Lundström (L)

Södertörns infrastruktur. Motion 2021/22:2329 av Malin Danielsson och Nina Lundström (båda L)

Övriga år saknar komplett uppräkning på initiativ men återfinns på riksdagens hemsida 

Motioner 2020/21

Cykling Motion 2020/21:172

Motioner 2017/18

Transport och it  Motion 2017/18:3462 ( kommittémotion Trafikutskottet)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer  Motion 2017/18:3818 ( kommittémotion Trafikutskottet)

Cykling och hållbara samhällen Motion 2017/18:3627

Liberal minoritetspolitik Motion 2017/18:3587 ( kommittémotion Konstitutionsutskottet)

Inrätta ett hållbarhetsutskott i riksdagen Motion 2017/18:360

Äldres rättigheter i den nationella minoritetspolitiken Motion 2017/18:380

Barnens rätt till gröna ytor Motion 2017/18:375

Möjliggör karriärbyte – modernisera regelverken Motion 2017/18:378

Individuellt friskvårdsavdrag för ökad hälsa Motion 2017/18:377

Barnens tillgång till friluftsmuseet Skansen Motion 2017/18:379

Bospara till första bostaden Motion 2017/18:364 

BID – Business Improvement Districts Motion 2017/18:363

Ridsport som friskvårdsförmån Motion 2017/18:376

Ägarlägenheter Motion 2017/18:374

Utveckla klimatsmarta styrmedel för livsmedel Motion 2017/18:362

Förstärk den personliga integriteten Motion 2017/18:361

Medundertecknare

Inför territorialprincipen vid medborgarskap Motion 2017/18:372   (medundertecknare)

Demokratikanon Motion 2017/18:370 (medundertecknare)

Hänsyn till barns skäl till asyl och uppehållstillstånd  Motion 2017/18:411 (medundertecknare)

Barns rätt till umgänge med närstående personer Motion 2017/18:424 (medundertecknare)

Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan Motion 2017/18:368 (medundertecknare)

Avskaffa personvalsspärrarna Motion 2017/18:369 (medundertecknare)

Infrastruktur och kommunikation

Skriftlig fråga 2016/17:1847 Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län

Skriftlig fråga 2016/17:1846 Väg 225

Skriftlig fråga 2016/17:1845 Trafikverket och digitalisering

Skriftlig fråga 2016/17:1828 Trängselskatt och integritetsskydd

Skriftlig fråga 2016/17:1822 Problem med posthanteringen

Skriftlig fråga 2016/17:1821 Magnettåg som alternativ till höghastighetståg

Skriftlig fråga 2016/17:1820 Hamnkonflikten som hotar transportförsörjningen

Skriftlig fråga 2016/17:1753 Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter

Skriftlig fråga 2016/17:1686 Tågförseningar

Skriftlig fråga 2016/17:1666 Utveckling av preclearance på Arlanda

Motion 2016/17:3633 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3557  Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Motion 2016/17:3522 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

Motion 2016/17:3512 med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Motion 2016/17:3458 Kommunikationer

Cykling

Motion 2016/17:3373 Cykling och hållbara samhällen

Motion 2013/14:T271 Cykling

Motion 2011/12:T332 Cykling

Motion 2010/11:T306 Förbättrade villkor för cykling

Skriftlig fråga 2011/12:656, Bilfritt försök på Vätternrundan

Motion 2013/14:T270 Väg 225

Hållbar samhällsplanering, bostadspolitik, klimat och miljö

Motion 2013/14:U251 Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav

Skriftlig fråga 2004/05:2035 Östersjön behöver en räddningsplan

Motion 2013/14:Sk330 Reavinst och flyttkedjor

Motion 2013/14:Sk331 ROT-avdrag för hyresgäster

Motion 2013/14:U251 Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav

Motion 2013/14:T352 Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse

Motion 2013/14:N378 Mineralprospektering med hänsyn tagen till miljö, urbefolkning, äganderätt, riksintresse och turism

Motion 2013/14:MJ375 Artprojektet – forskningens betydelse för hotade arter

Motion 2013/14:U248 Ansvar för Arktis miljö, urbefolkningens delaktighet och en hållbar resursanvändning

Skriftlig fråga 2011/12:22 Skydd av Piteälven

Motion 2011/12:C208 Grönområdenas betydelse för en god hälsa och miljö

Motion 2013/14:T343 Samplanering av infrastruktur och bostäder i Stockholms län

Motion 2011/12:C298 Hyresrätten

Motion 2011/12:C277 Ägarlägenheter i befintliga bostadsbestånd

Motion 2011/12:MJ315 Sjöbodar och bastukultur

Motion 2011/12:C208 Grönområdenas betydelse för en god hälsa och miljö

Motion 2010/11:C277 Ägarlägenheter i befintliga bostadsbestånd

Motion 2011/12:T333 Tillväxtsatsningar i Stockholms län och på Gotland

Motion 2013/14:Sk277 Regional trängselavgift

Folkhälsa, friluftsliv och idrott

Motion 2013/14:Kr300 Friluftsrörelsens betydelse

Motion 2011/12:Sk327 Avdragsrätt för ökad folkhälsa

Motion 2011/12:So393 Dopning

Motion 2011 /12:Kr202 Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen

Åren 2002-2006

Bostäder och samhällsbyggnad

Motion med anledning av prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning

Motion 2005/06:Bo214 Bostadskonsumenter och egenmakt

Motion 2005/06:Sk435 Om uppskov med kapitalvinst vid avyttring av permanentbostad

Motion 2005/06:Bo298 En liberal bostadspolitik

Motion 2005/06:Bo256 Boendemiljö

Motion 2004/05:Bo12 Motion med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag

Motion 2004/05:Bo285 Ägarlägenheter

Motion 2004/05:Bo309 Valfrihet i boendet

Motion 2003/04:Bo2 Motion med anledning av prop. 2003/04:94 Bostadsrätt – underrättelser till socialnämnden

Motion 2003/04:Bo254 Samhällsplanering för ökad valfrihet

Motion 2002/03:Bo14 Motion med anledning av prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsbildning

Fler exempel finns på riksdagens hemsida

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: