En oberoende Hyreskommission

En oberoende Hyreskommission har tillsatts av Hyresgästernas Riksförbund med ledamöter från politik, bostadsbolag /näringsliv och akademi. Varför? Det finns behov av en översyn och behov av reformer. Uppdraget beskrivs i DN. Min egen erfarenhet kommer från att ha verkat i olika roller under många år. I bostadsbolagsbolagsstyrelser,  i riksdagens Bostadsutskott/Civilutskott och varit aktiv i kommunförbundet i... Continue Reading →

Annonser

Gotland –” Havet är vår landsväg”

Jag besökte Gotland nyligen. Tack vare ett initiativ av Liberalerna på Gotland.  Liberalernas kongress ( Landsmötet) fattade nya beslut november 2017 om infrastrukturen till och från Gotland. Nu avser jag följa upp frågan och hoppas att vi konkretiserar målen. Gotland har en talande slogan - ” havet är vår landsväg”. Besöket beskrivs i både SR... Continue Reading →

Frihet, framtidstro och feminism

Tre ord som sammanfattar mitt engagemang är frihet, framtidstro och feminism. Frihet betyder att kunna välja. Starta ett företag, flytta till en ny ort eller nytt land, byta yrke eller att kunna sätta sig på en cykel och cykla till jobbet. Friheten ska gälla både kvinnor och män. Frihet är att människor kan få nya... Continue Reading →

Därför kandiderar jag till riksdagen 2018

” –Du jobbar nu med infrastruktur, posten, bredband, cykling, miljö etc. – hur hänger det ihop med din slogan om frihet och socialt ansvar? ” Den frågan får jag ofta när jag säger att frihet och socialt ansvar är viktigt. Jag arbetar i riksdagen med att utveckla grön infrastrukturpolitik. Cykelstråk, nya spår, bättre vägar, miljöanpassat... Continue Reading →

Har vi råd med infrastruktur? Är OPS en lösning?

Jag skriver idag i Dagens Industri om behovet av ny infrastruktur och finansiering genom offentlig privat samverkan – OPS. Vi behöver lära av historiska exempel men också ha modet att fortsätta utveckla modeller för finansiering. Finansieringen är en förutsättning för att fortsätta bygga Sverige. När regeringen presenterade infrastrukturpropositionen blev frågan om vem som ska betala... Continue Reading →

Öka trafiksäkerheten på väg 225

Infrastrukturen är samhällets blodomlopp. Från Nynäshamn går väg 225 som knyter samman 73:an med E4/E20. Nynäsposten uppmärksammar problemet med väg 225. I Nynäshamn finns viktig hamnverksamhet som utökas genom den nya hamnen Norvik. Detta leder till många långtradare som kör på den smala vägen för att ta sig vidare ut i Sverige. Det är därmed... Continue Reading →

Hellre avgift än dubbdäcksförbud

Jag skriver idag på SvD Brännpunkt om varför avgifter är bättre än dubbdäcksförbud. Jag kommenterar även trafiksäkerheten i en enkät i Trailer. Dubbdäcksförbud har införts på vissa gator i vissa kommuner för att påverka luftkvaliteten. Dilemmat med förbud är att förbud inte ger utrymme för föraren att göra en egen bedömning. Sett till trafiksäkerheten. Att... Continue Reading →

Vintervägar väcker debatt

Många medborgare hör av sig om frågor kring varför vinterväghållningen fungerar illa på sina håll. ” -Vintern kommer ju varje år!” Så sant. I år har vi upplevt flera snökanoner och ishalka i flera regioner. Olyckor med personskador, stopp och köbildning på vägar och förseningar är några orsaker till frustrationen. Många gångtrafikanter och cyklister har... Continue Reading →

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑