7 st åtgärdsförslag för väg 225

Idag belastas länsväg 225 av tunga transporter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är vägen inte anpassad för den tunga trafiken. Gående och cyklister har dessutom svårt att använda väg 225 av trafiksäkerhetsskäl. Enligt olycksstatistik är väg 225 drabbad av flera svåra olyckor. Liberalerna är det parti som tagit flest initiativ i riksdagen för att driva på regeringen för... Fortsätt läsa mer →

Värna rösträtten. Värna friheten.

Rätten att rösta är grundbulten i en demokrati. Självfallet ska svenska medborgare med dubbla medborgarskap behålla sin rösträtt. Det finns ett parti i riksdagen som vill inskränka friheten för personer med dubbla medborgarskap. Liberalerna har historiskt sett tagit strid för rösträtten. Blåklinten var symbolen för rösträttsrörelsen och är liberalernas partiblomma. Jag kämpar för att våra... Fortsätt läsa mer →

Konsumentmakt – att välja och välja bort

Jag anser att konsumentmakt är en viktig del i att sprida makt till många. Att själv få avgöra vad jag vill konsumera. Men det handlar också om att kunna välja husläkare, vårdgivare, äldreboende, skola och mycket annat. Valet i sig ökar min makt. Istället för att myndigheter eller institutioner genom regler ska bestämma åt mig.... Fortsätt läsa mer →

Marknadsekonomi är grundläggande – men marknaden kan inte lösa allt

Marknadsekonomi är centralt i en demokrati och fungerar när mångfald finns. Men marknaden kan inte lösa allt. Ibland finns inget intresse från marknadens aktörer att lösa ett problem för att det saknas kommersiella förutsättningar för det. Därför behöver samhället gemensamt ta ansvar för vissa saker. Naturvård och sociala insatser kostar pengar men behövs. I glest... Fortsätt läsa mer →

Optimist – och lite pessimist

För mig är liberalism optimism, men också ibland lite pessimism. Om människor får makt, möjlighet att påverka och insyn skapas också energi, kreativitet och ansvarskänsla. Att sprida makt till många skapar engagemang och arbetsglädje. Demokrati och frihet i ett samhälle bidrar till detta. Men om en människa får mycket makt finns det risk att makten... Fortsätt läsa mer →

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid

Varje individ är unik. En människas personlighet är så mycket mer än individens roller. Jag är exempelvis kvinna, mamma, fru, cyklist, bilist, sverigefinne, svensk, affärsutvecklare, norrbottning, stockholmare, EU medborgare, världsmedborgare, filosofie magister, liberal och riksdagsledamot. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Oavsett bakgrund ska alla individer ha rätt att forma sitt eget... Fortsätt läsa mer →

Vi är inte byggstenar åt staten

Frihet är för mig ett mycket viktigt ord. Jag anser att staten ska respektera individens frihet så länge individen inte inkräktar på andras lika rätt till frihet. Statens uppgift är att ge enskilda människor trygghet och frihet. Frihet handlar om ett öppet samhälle. Ordet frihet styr hur jag ser på politik och staten. Begreppet frihet påverkar... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑