Skrivet av: ninalundstrom | september 15, 2015

Marknadshyror – fri hyressättning utan konsumentskydd

Idag skriver Jens Nilsson ordförande Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta i UNT om marknadshyror.

Artikeln tar sin utgångspunkt i att Folkpartiets partiledning har föreslagit marknadshyror (fri hyressättning) i bl.a. nyproduktion och om undertecknad sägs följande:

Hon är kritisk till Folkpartiets förslag att införa marknadshyror och reserverade sig mot förslaget. ”

Stämmer.

Noteras bör att Folkpartiet ska fatta beslut på landsmötet i november. Uppfattningen idag är följande :

Landsmöte 2013

Det behövs därmed nytt landsmötesbeslut om förslag om marknadshyror.

Marknadshyror finns ju redan i nyproduktion?

Pratar man om hyresnivå i kronor så är nivån ”marknadsmässig ” i nyproduktion. Det betyder att hyresnivåerna är på en nivå där marknaden, konsumenterna, inte kan/vill betala mer. Nyproduktion riskerar bli en svängdörr och konsumenter väljer bort nyproduktion. Frågan är hur byggandet kan ske effektivare och billigare så att det blir billigare att hyra.

Så vad betyder marknadshyror om hyrorna redan är ” marknadsmässiga”?!

Marknadshyror är betydligt mer än antalet kronor per lägenheten. Det är en fråga om hur hyror bestäms. Att få förhandla. Att få överklaga en hyra så att hyrans skälighet kan prövas. Det är en fråga om konsumentskydd. Är då dagens priser i nyproduktion för låga? Ingenting tyder på detta. Tvärtom. Priserna i nyproduktion är höga. Trots detta har inte bristen byggts bort. Trots god lönsamhet. Det finns många hinder- som påverkar nyproduktion negativt.

Marknadshyra historiskt sett – och i andra länder

Historiska jämförelser kan vara vanskliga. Men är intressanta. Hur många känner till perioden innan år 1942? Den vill man kanske bortse ifrån i hyresregleringsdebatten? Sverige hade marknadshyror. En hyresvärd kunde prisa ut en hyresgäst från bostaden. Man höjde hyran i syfte att tjäna mer och för att bli av med en hyresgäst som inte ville, eller kunde, betala allt högre hyror. Möjligheten att bygga ikapp bristen var begränsad. Vilket hyresvärdar utnyttjade. Dåtidens marknadshyressystem hade inte dagens konsumentskydd.

I andra länder med marknadshyror finns konsekvenser. Hyrorna kan dra iväg med betydande belopp. Vilket debatten i många länder vittnar om. Därför har länder med marknadshyror – fri hyressättning – även en strikt politiskt reglerad hyresmarknad s.k. ” social housing”. En strikt reglerad hyresmarknad finansierad genom subventioner och bostadsbidrag. Hushållen har inkomsttak. Speciella köer organiseras. Ja till marknadshyror blir ett ja till subventioner och reglerad hyresmarknad

Dagens presumtionshyror i nyproduktion

Dagens presumtionshyror i nyproduktion måste förhandlas med en hyresgästorganisation för att gälla. Hyran låsas under 15 år (presumtionshyra). Det sker innan första hyresgästen sluter avtal. Så hyresgästen vet avtalets innehåll och hyresnivån. Hyresgästernas konsumentskydd värnas därigenom av en förhandling med hyresgästorganisation. Istället för att överklaga. Kalkylen för att bygga ett hyreshus sätts år innan spaden åker i backen. Ingen aktör vet därmed vem hyresgästen kommer att vara. Detta var en viktig fråga år 2006 när den nya hyresmodellen infördes. Ovissheten kring hyresnivåer skulle minskas. Risken för att bygga skulle minskas. Folkpartiet krävde inte ”fri hyressättning” år 2006 .

Frågan om fri hyressättning i nyproduktion har analyserats – riksdagen har röstat

Frågan om fri hyressättning i nyproduktion har analyserats och i budgetpropositionen 2013/14 kan följande läsas:

En promemoria har tagits fram inom Justitiedepartementet där det föreslås att systemet med presumtionshyror utvecklas så att möjligheten att träffa kollektiva överenskommelser om undantag för nybyggda lägenheter från bruksvärdesprövning (presumtionshyror) kompletteras med en möjlighet för hyresvärd och hyresgäst att träffa individuella avtal om hyror med presumtionsverkan” (Budgetpropositionen 2013/14:1 UO 18 , s.51)

Förslaget remitterades dock aldrig.

Civilutskottet behandlade budgetpropositionen och frågan om individuella presumtionshyror. En motion krävde att uppdraget skulle återkallas. Civilutskottet skrev så här i sitt betänkande:

Riksdagen avslår ett motionsförslag om ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att utredningsförslaget om individuella avtal om hyror med presumtionsverkan inte bör genomföras. Utskottet hänvisar till att regeringen inte har för avsikt att remittera det aktuella förslaget och att det därför saknas anledning för riksdagen att ställa sig bakom ett sådant tillkännagivande”

Som framgått ovan syftar motionärerna på ett förslag som i december 2012 lades fram av en särskild utredare med uppgift att analysera marknaden för uthyrning av bostäder. I budgetpropositionen redovisades att regeringen övervägde bl.a. detta förslag. Regeringen har sedermera redovisat som sin bedömning att det aktuella förslaget om en reformering av presumtionshyressystemet inte ger de önskade effekterna och därför inte kommer att remitteras. I detta sammanhang framhöll regeringen också att behovet av åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för att bygga fler hyresrätter kvarstår” …

Det blev omröstning då vissa partier ville markera mot uppdraget än mer tydligt. Det räckte inte att uppdraget inte längre fanns. Omröstningen handlade om krav på tillkännagivande. (Reservation 7)

Frågan är därmed inte ny. Frågan har analyserats. Riksdagen röstade. December 2013.

Slutsats:

Att ändra hyresregler behöver ske med bred majoritet. Om de ska vara långsiktiga.

Om ändringar ska göras i hyressättningssystem är det nödvändigt att också svara på frågan hur konsumentskyddet ska värnas.

Sociala konsekvenser, organisationsfrihet, förhandlingssituation – och konsumentskydd.

Vägen till att värna hyresrätten förutsätter insikt om behovet av att värna hyresgästen.

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: