Skrivet av: ninalundstrom | augusti 25, 2015

Inte marknadshyra? Så vem bestämmer hyran?

Sverige har inte ett system med marknadshyror. Så hur bestäms hyran? År 1942 infördes ett hyresregleringssystem i Sverige, som fanns fram till år 1969. Från och med år 1969 ersattes hyresregleringen succesivt av bruksvärdessystemet.

Hyrorna utgår från tre principer: besittningsskydd, kollektiva förhandlingar och bruksvärde.
Besittningsskyddet handlar om att ha rätt att bo kvar. Om man missköter sig eller inte betalar hyra kan man bli vräkt. Det finns undantag från besittningsskydd om hyresavtalet är kopplat till anställning eller om ett hus ska byggas om.

Utredningen SOU 2008:38 säger att ett besittningsskydd skulle vara verkningslöst, om fastighetsägaren fritt kunde sätta hyran.
Då skulle en hyresgäst kunna tvingas bort genom att fastighetsägaren bestämde en så hög hyra att hyresgästen inte hade råd att bo kvar.

Därför finns det i hyreslagen bestämmelser som reglerar hur hyran ska bestämmas, om fastighetsägaren och hyresgästen inte kan komma överens.

Hyrestvister prövas av hyresnämnderna, som är statliga, domstolsliknande organ. Hyresnämndernas beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

I nyproduktion finns tre modeller för hur hyror bestäms:
– Hyresvärden bestämmer hyran själv, hyran kan överklagas
– Hyran förhandlas med Hyresgästförening
– Hyran fastställs i förhandling med Hyresgästförening i 15 år. Hyran kan då inte skälighetsprövas. Samt gäller för alla lägenheter.

En hyresvärd har inte förhandlingsskyldighet för ett nybyggt hus och inte heller för förstagångshyror efter en större ombyggnation/renovering. Hyran kan dock överklagas.

En hyresgäst som inte är nöjd med en förhandlingsöverenskommelse kan begära prövning av hyran i hyresnämnden. Vid en prövning tillämpas bruksvärdesprincipen.

En hyresgäst har en lagstadgad rätt att slippa omfattas av en förhandlingsordning och alltså en rätt att förhandla hyran enskilt med hyresvärden.

Så även om kollektiva förhandlingar är vanligast så kan fastighetsägaren sätta hyran själv vid nyproduktion och större ombyggnationer( renovering). Hyresgästen kan få hyran prövad. Dock kan hyrans skälighet inte prövas om det finns presumtionshyra.

Marknadshyra – fri hyressättning- skulle innebära att hyran sätts av fastighetsägaren. Och lägenheten hamnar helt utanför bruksvärdessystemet. Det skulle ge konsekvenser för besittningsskyddet.

Fria priser på en bristmarknad leder till högre priser. Skriver jagvillhabostad.nu
Nej, marknadshyror är inte lösningen. Skriver jag.
Rätten att bo kvar, besittningsskyddet, är en viktig konsumentfråga.

Annonser

Responses

  1. […] hyresfrågor. Om marknadshyror och tesen att det är ” elefanten i rummet”. Jag har skrivit om besittningsskydd och […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: