Cykling- motion till landsmötet

Folkpartiet liberalerna har landsmöte i november. Landsmötet är partiets högst beslutande organ. Valda ombud från hela landet ska fatta beslut om politikens inriktning.  Dessa representerar kommuner, regioner och riksdagen. Jag har även i år skrivit förslag på hur cyklingen kan utvecklas. Här är motionen. Cykling Yrkande: Att landsmötet beslutar att Folkpartiet liberalerna ska verka för... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑