Handelsgödsel, kadmium och skatt

Riksdagen har röstat kring frågan om skatt på handelsgödsel. ATL skriver om omröstningen.

Folkpartiets uppfattning i frågan om skatt på handelsgödsel/kadmium är att övergödningen av sjöar, hav och vattendrag måste stoppas. En viktig åtgärd är att minska utsläppen av kväve och kadmium. Detta tycker jag är mycket viktigt att påtala.

Att minska utsläppen av kväve och kadmium är viktigt för att kunna nå de uppsatta miljömålen. Det är därför angeläget med styrmedel som påverkar utvecklingen i positiv riktning.

Här är Folkpartiets ståndpunkt i valprogrammet

”Sverige ska vara en pådrivande kraft i havsmiljöarbetet. Skatten på konstgödsel ska återinföras. Sverige ska bidra mer för att
rädda Östersjön från övergödning och hålla nere utsläppen av kadmium.”

Folkpartiets uppfattning i frågan om handelsgödsel och kadmium finns beskrivna även här och här.

Skatten på handelsgödsel avskaffades 2010. Syftet var att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Folkpartiets inställning har dock varit att avskaffandet av skatten var olyckligt och att en ny skatt bör införas för att på så sätt minska användningen av kadmium i jordbruket.

Frågan om att återinföra skatten på handelsgödsel har nu åter aktualiserats av regeringen. vilket lett till att några partier ville uppmana regeringen att inte återinföra skatten. Argumentationen är att handelsgödselskatten inte haft någon inverkan på handelsgödselanvändningen, i och med att trenden visar på en sjunkande användning även utan handelsgödselskatt. Att införa en skatt på handelsgödsel anses vara en kostsam åtgärd med liten påverkan på utlakningen samtidigt som den leder till ytterligare börda för det svenska lantbruket.

Folkpartiets hantering i denna fråga i Skatteutskottet bygger på att den rödgröna Regeringen aviserat andra skattehöjningar, exempelvis införande av kilometerskatt och höjda arbetsgivaravgifter, som har en påtagligt negativ effekt för det svenska näringslivet och jordbrukssektorn. I detta utsatta konkurrensläge är dessa skattehöjningar helt fel väg att gå och riskerar att försämra konkurrenskraften för Sveriges bönder. Även om Folkpartiet ser att införande av en handelsgödselskatt kan ha positiva miljöeffekter kommer Folkpartiet därför att behandla frågan om skatt på handelsgödsel som en del av en helhet där vi kommer att analysera den förda politikens totala påverkan på branschen.

Jag har diskuterat minskad övergödningen av sjöar, hav och vattendrag i många sammanhang under årens lopp. Min ståndpunkt kvarstår om vikten av att minska övergödningen.  Även ibland genom ekonomiska styrmedel.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: