Handelsgödsel, kadmium och skatt

Riksdagen har röstat kring frågan om skatt på handelsgödsel. ATL skriver om omröstningen. Folkpartiets uppfattning i frågan om skatt på handelsgödsel/kadmium är att övergödningen av sjöar, hav och vattendrag måste stoppas. En viktig åtgärd är att minska utsläppen av kväve och kadmium. Detta tycker jag är mycket viktigt att påtala. Att minska utsläppen av kväve och... Fortsätt läsa mer →

Hälsan beror på var du bor – och jobbar

Statistik om hälsa och ohälsa visar att hälsa och bostadsort har samband. DN skriver idag om hur utbildningsnivå, hälsa och bostadsort hänger ihop. "En högutbildad Danderydsbo lever 18 år längre än en lågutbildad person i Vårby. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Allt pekar åt ett håll – att gapen... Fortsätt läsa mer →

Bostadsbrist – Spotify ordnar egen kö

  Spotify och andra företag beskriver hur bostadsbristen påverkar dem. Spotify anger att Stockholm är den svåraste bostadsmarknaden bland de 58 länder som de verkar i. Spotify ordnar egen bostadsförmedling. Regeringen kan när som helst fatta beslut om bullerförordningen som stoppar byggandet av små bostäder inte minst hyresrätter och studentbostäder. Ny bullerförordning kunde ha varit... Fortsätt läsa mer →

Kymlinge hotat. Igen.

  Tidningen Vi i Sundbyberg  beskriver att moderaterna i Stockholms läns landsting vill bebygga Kymlinge. Positiva uttalanden kommer även från moderaterna, och socialdemokraterna, i Sundbyberg. Folkpartiet i Sundbyberg skriver idag om Kymlinge. Turerna har varit många. Under årens lopp har många exploateringsprojekt  dykt upp: ishall, bostäder, biogasstation, kraftvärmeverk, vindkraft, och bostäder igen och igen. Sundbybergs... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑