Skrivet av: ninalundstrom | april 8, 2014

Regeringens förslag- bostäder för unga och studerande

Regeringen har lagt en rad förslag för hur bostadsmarknaden kan förbättras. Nu behandlar riksdagen lagförslagen om bostäder för unga och studenter.

Steg för steg ses regelverk över för att minska hinder och krångel. På olika sätt.

Boverket har getts i uppdrag att föreslå de ändringar som behövs för att underlätta byggande av bostäder för unga och studenter.

Andra insatser har genomförts under de senaste åren. Det gäller bl.a. stöd för inventering av lämplig mark för byggande av studentbostäder och för innovativt byggande av bostäder för unga och studenter samt nya regler för uthyrning av privatbostäder och sänkt schablonavdrag vid uthyrning.

Civilutskottet ställer sig bakom proposition 2013/14:59 ”Fler bostäder åt unga och studenter ”

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar ett förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagförslaget innebär att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Det föreslås också att avsteg från lagens krav på tillgänglighet och användbarhet alltid ska få göras vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på en vind.

Vidare föreslås att ett tidsbegränsat bygglov ska få ges för högst 10 år och på den sökandes begäran kunna förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden ska få överstiga 15 år endast om lovet ska användas för ett ändamål som har säsongskaraktär.

Det ska inte behövas något tekniskt samråd för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Byggnadsnämnden ska även få besluta att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att riksdagen avslår 3 av förslagen som syftar till att minska regelbördan och krångel.

Märkligt.

Borde inte frågan om att minska krångel och hinder vara ett gemensamt intresse för partier i riksdagen?

Förslagen är en pusselbit bland flera för att förbättra bostadsmarknaden – och fler förslag kommer att beslutas under våren.

Bra.

Vi har fullt upp med en rad propositioner!

bild

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: