Samernas rättigheter värnas!

På torsdag den 6/2 är det samernas nationaldag. P1 sände i morse ett inslag om samernas situation och sverigedemokraternas förslag om att frånta samerna rätten till renskötsel.  Det ska enligt sd vara vilken näring som helst. Sverigedemokrater påstår sig å ena sidan vilja förstärka sametinget – men andra sidan väcks förslag om att avskaffa sametinget. Politiken hänger inte ihop. Budskapet är dock tydligt. Samer ska fråntas rättigheter.

Sametinget är idag central förvaltningsmyndighet och regeringens expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Den politiska inriktningen utgörs först och främst av att rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet.

Samerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter men även urfolk. Renskötsel berör 51 samebyar och ungefär 4600 renägare. Renskötsel har långa anor och sker med urminnes hävd. Den är en viktig del av den samiska kulturen som traditions och kulturbärare. Renskötsel är del av ekosystemet och bygger på naturbete och vandring mellan renbetena. Renens årstidsvandring styr samernas arbete.

Rätten att nyttja mark för jakt och fiske är nära sammankopplad med renskötsel och samernas kultur.

Lagstiftning som rör alla fem nationella minoriteter har förstärkts av alliansregeringen. Folkpartiet har ett stort engagemang i dessa frågor.

Grundlagen har skärpts för att värna samernas ställning som urfolk. Samernas ställning i samhällsplaneringen har även stärkts. Sametinget och Skogsstyrelsen har tagit fram renbruksplaner som syftar till dialog och samförstånd med markägare. Renskötsel är del av samernas kultur och identitet.

Sverigedemokrater tar sig rätten att definiera vad kultur är för enskilda individer och för samer som folk. Enligt dem ska renskötseln inte vara en rättighet för samer. Rättigheten ska avskaffas trots att samerna själva anser den vara tätt kopplade till deras kultur. Och trots samernas långa historia. Genom århundraden.  I Sverige. Trots uttalat stöd i lagar.

Individer ställs mot individer. Grupper mot grupper. Solidaritet, och att gemensamt bygga ett samhälle där alla kan bidra, lyser med sin frånvaro i sverigedemokraternas politik. Rättigheter och möjlighet ska fråntas från samer.

Men – jag ger mig inte.

Samernas rättigheter som urfolk och nationell minoritet ska värnas. Renskötsel är en del av samernas kultur. Utveckling ska ske genom samråd och dialog.

På så sätt blir hela Sverige rikare.

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

2 thoughts on “Samernas rättigheter värnas!

Add yours

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: