Vattenkraft och miljöfrågan=svartvitt?

Idag skriver jag, Lars Tysklind och Anita Brodén i SVD om vattenkraft, miljöfrågan och svartvita bilder.  Vi bemöter ett kritiskt inlägg som handlar om kritik mot delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för prövning”.

Frågan man bör ställa sig är om dagens miljökrav skulle möjliggöra samma typ av utbyggnad som gammal lagstiftning medgett? Om till exempel miljöbalken hade gällt vid utbyggnaden av vattenkraften – vilka åtgärder hade industrin behövt medverka till för att minska skadorna på miljön?

” Den vattenrättsliga regleringen har under lång tid präglats av att vara exploateringsinriktad utan fokus på miljöhänsyn, men genom MB har miljöaspekterna fått en mer framträdande position.”  skriver utredningen.

Vidare anser utredningen att dåtidens prövning av tillstånd inte var präglad av någon eller endast en mycket begränsad miljöhänsyn. I den utsträckning någon egentlig prövning gjordes avsåg den hur verksamhetsutövaren fick förfoga över vattnet och vilken näring som skulle bedrivas. Samhällets syn på och värderingar av vikten av en god miljö och att vår natur och biologiska mångfald ska skyddas och bevaras har förändrats sedan prövningen gjordes enligt nämnda lagar och förordningar. Enligt utredningen är det inte i överensstämmelse med MB eller de miljömål som riksdagen har fastställt att anläggningar och verksamheter kan bibehållas och bedrivs med stöd av äldre rättigheter och tillstånd.

Vattenkraft och miljöeffekter är en återkommande fråga i riksdagen. Med anledning av Miljö-och jordbruksutskottets uppföljningsgrupps rapport om biologisk mångfald i rinnande vatten (vattenkraft ) höll utskottet en öppen utfrågning om den 4 oktober 2011. Syftet med utfrågningen var att få ytterligare kunskap om möjligheter att bevara och återskapa biologisk mångfald i samband med vattenkraft.

Frågor som rör vattenkraft och biologisk mångfald engagerar många.

Så även mig.

Här är bilder från mitt besök vid en torrfåra. Sverige år 2012.

Sveriges, och Europas längsta (?), torrfåra.

Idag finns inga åtgärder vidtagna för att mildra miljöeffekter.

365375Fiskeväg bild 12 IMG_6109

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: