Skrivet av: ninalundstrom | december 13, 2013

Social housing debatt i riksdagen

Budgetdebatten i riksdagen gällande bostadspolitik etc var den sista för denna mandatperiod.

Budgetbetänkandet kallas CU1 och hittas på riksdagens hemsida.

En motion av en ledamot från Miljöpartiet, tillika ledamot i Civilutskottet, var enligt min mening den största nyheten vad gäller oppositionens förslag.  Förslaget föreslår att den svenska hyresmarknaden ändras i grunden genom att kommunala bostadsföretag omvandlas till social housing. Jag besökte bostadsorganisationer i Bryssel i början på veckan och kan konstatera att Sveriges val av modell är unik. Vi har inte social housing. Jag menar att reformer kan ske utan att i grunden ändra den svenska modellen. Social housing är inte lösningen. Varken för de boende eller för bolagen. De ekonomiska förutsättningarna skulle totalt förändras för bolagen. Social housing innebär inkomsttak, speciella köer, speciella hyresvillkor samt statliga ekonomiska stöd.

Debatten kan ses i efterhand, eller läsas i protokollet.

Utskottet menar följande:

” Något förslag med en inriktning motsvarande vad som förs fram i motion 2013/14:C468 (MP) har däremot inte tidigare behandlats av utskottet. Motionären föreslår att regeringen ska utreda hur de allmännyttigakommunala bostadsaktiebolagen ska kunna ombildas till bolag med sociala förturer. Enligt motionen är en sådan förvaltning av bolagen det enda sättetatt inom EU-rättens ram undvika de prisdrivande mekanismerna påbostadsmarknaden. Förslaget innebär, som utskottet uppfattar det, en övergångtill den typ av regler och bostadsbestånd som i den bostadspolitiskadebatten brukar kallas ”social housing”. Sådana regler förekommer i ettstort antal europeiska länder där hela eller delar av det offentligt ägdabostadsbeståndet förmedlas utifrån sociala eller ekonomiska kriterier. Detär exempelvis vanligt med villkor om att hushållets sammanlagda inkomstinte får överstiga ett visst belopp.

Civilutskottet vill framhålla att det under mycket lång tid har rått enbred politisk enighet om att det inte är önskvärt att introducera ett motsvaranderegelsystem i Sverige. Det bör också framhållas att varken bolagen eller bostadsförmedlingarna i dag är förhindrade att förmedla vissa bostäder enligt ett förturssystem. Däremot skulle ett regelverk som utgår från att alla, eller huvuddelen av, de bostäder som ägs av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förmedlas på detta sätt få mycket långtgående konsekvenser på den svenska bostadsmarknaden. En sådan ordning skulle bl.a. riskera att leda till en ökad segregation. Utskottet avstyrker därför det aktuella förslaget.”

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: