Skrivet av: ninalundstrom | september 27, 2013

Positiv fastighetsprisutveckling på hyresrätter

Det är inte bara konsumentperspektivet som är viktigt i debatten om svensk bostadsmarknad. Även om det är en mycket central fråga.

Har den svenska hyresmodellen gett hyresrätter en dålig- negativ-  prisutveckling?  Är det en dålig idé att investera i fastigheter?

Man kan få den bilden genom den kritik som riktas mot regelverket för hyresmarknaden.

Hyrorna spelar en stor roll för värdeutvecklingen. Naturligtvis med andra faktorer såsom vakansgrader ( lediga bostäder) , ränteutveckling med mera. Långsiktiga spelregler spelar självfallet också in. Stabila regler påverkar riskbedömningen och osäkerhet ökar riskpremien. Hur långsiktiga är hyresmodeller, skatteregler, tillgång till kapital och efterfrågan?  Detta måste investerare, och politiker, förhålla sig till.

Investeringar i bostäder (generellt sett) påverkas av sysselsättning, ränteläge, och hushållens disponibla inkomst. Samt politiska beslut.

Regeringens målsättning är: långsiktiga spelregler.

Så här ser prisutvecklingen ut för fastigheter enligt SCB.

Den gula linjen är hyreshus. Den gråa är fritidshus, den röda är småhus och prickiga linjen är konsumentprisindex.

BO0501_2012A01_DI_07_SV_Index_Ar

Sveriges Byggindustrier skriver i Fakta om byggandet 2013 om utvecklingen ovan att priserna steg med 14%  för hyreshus mellan 2009 och 2010 . Den kraftigaste ökningen har skett sedan år 2010.

Om  man ser på hela perioden 1981-2012 har fastighetspriserna ökat avsevärt mer än konsumentprisindex.

Trots en av de djupaste lågkonjunkturer som drabbat många länder.

Min slutsats: fastighetsprisutvecklingen för hyresfastigheter har varit positiv.  Och bättre än för småhus och fritidshus.

Prisutvecklingen för hyresfastigheter går i positiv riktning trots den svenska hyresmodellen.

Eller är det tack vare?

Har de långsiktiga spelreglerna , som parterna medverkat till,  bidragit till utvecklingen?

 

 

 

 

 

Annonser

Responses

  1. Hur ser den gula linjen ut om man rensar statistiken från fastigheter som ombildats från hyresrätter till bostadsrätter? Innan det är gjort säger statistiken inte mycket om hyressättningssystemets betydelse för värdeutvecklingen.

    • Hej, skicka gärna underlaget så lägger jag ut det. Grafen jag har är från SCB. Svårigheten att ombilda var en centraldebatt under lång tid så det sannolika är väl att ombildning inte kan förklara prisutveckling över tid?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: