Skrivet av: ninalundstrom | april 18, 2012

Andrahandsuthyrning av bostadsrätter – bra eller dåligt?

I vårpropositionen ( s 75-) som lades i riksdagen i måndags finns förslag för bättre fungerande bostadsmarknad.

Att underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter är ett av förslagen:

” För att underlätta uthyrning av privatbostäder övervägs en rad regelförändringar som syftar till en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka sina kostnader för bostaden och att ge bostadsrättshavare rätt att hyra ut sin bostad utom i fall då särskilda skäl föreligger. Ägaren av den privatägda bostaden ska med de nya reglerna vid hyressättning få möjlighet att täcka sina kapitalkostnader för att äga bostaden. Andra förändringar som övervägs syftar till att förenkla och förtydliga regler kring tidsbegränsade kontrakt, besittningsskydd, uppsägningsvillkor m.m. Retroaktiviteten i hyresprövningen bör vidare tas bort för att minska osäkerheten kring avtal. Omfattningen av dessa regler ska tydligt avgränsas till tillfällig uthyrning av privatbostäder. I samband med att de nya reglerna föreslås bör även schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjas från 21 000 till 40 000 kronor.”

HSB anser att dagens regelverk kring andrahandsuthyrningar är väl avvägt och att det därför inte finns några skäl till att genomföra annat än marginella förändringar.

Riksbyggen säger att:

”- Vi kan inte acceptera att regeringen på så här bristfälligt underlag är beredd att genomföra stora förändringar för bostadsrättsföreningarna. Det behövs ett bättre underlag så konsekvenserna för bostadsmarknaden och för bostadsrätten som boendeform kan seriöst bedömas”

Visst finns det frågor som måste klarlägga. Men regeringens initiativ i sig är viktig.

En fråga att klarlägga är hur mycket man kan ta i ersättning för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand och en annan fråga är under vilka villkor får man hyra ut i andra hand.

Det behöver en respekt för att bostadsrättföreningar kollektivt äger fastigheten. Enskilda har faktiskt bara nyttjanderätt till sin bostad. Föreningens årsstämma utser styrelse och stämman har makt att fatta andra beslut. Föreningen ansvarar gemensamt för fastighetens skötsel med mera. Ägarlägenheter ägs däremot direkt och sedan finns en samfällighetsförening som ansvarar för fastighetens skötsel och underhåll.

Idag måste man få andrahandsuthyrning av bostadsrätt godkänd av styrelsen. Det får man oftast på ett år i taget utifrån vissa skäl.

Frågan som uppstår är i vilken utsträckning en stämma, eller styrelse, ska få sätta villkor för andrahandsuthyrning?

En del väljer att bo i bostadsrätt för att man vill äga och kunna påverka sin fastighet. Andra hittar ingen hyresrätt och måste då köpa sitt boende. Vissa vill ha trygghet och ha koll på vilka som flyttar in. Skälen är olika.

Om marknaden för ägarlägenheter hade hunnit utvecklas fullt ut, hade fler hyreskontrakt sett dagens ljus. Ägarlägenheter kan dessutom hyras ut med förstahandskontrakt. Det finns en skillnad mellan bostadsrätter och ägarlägenheter och den skillnaden måste man ta hänsyn till när regler formas.

Ibland ändras levnadsförhållanden som gör att man behöver hyra ut sin bostadsrätt. Det kan handla om jobb på annan ort, testa att bo ihop, studier och mycket annat. Valet att hyra ut beror bland annat på villkoren. Vissa måste det för att få ekonomin att gå ihop. Andra undviker för att det är krångligt.

En del vill hyra ut. Andra vill inte.

Bostadsrättsföreningens makt att viktig att ta hänsyn till då föreningen har ett gemensamt ansvar. Likaså de enskilda ägarnas inflytande.

Regering och riksdag har sedan ett ansvar för att utforma långsiktiga tydliga spelregler som skapar både trygghet och transparens.

Samt att lyssna på de synpunkter som kommer.

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: