Alla har inte el

Tidningen Riksdag och departement skriver om alliansens energiöverenskommelse. Några citat ur artikeln i R& D: ” Beroendet av kärnkraft och vattenkraft bör minska genom att kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion tillsammans ska svara för en betydande del av elproduktionen. … År 2010 var 56 procent av elproduktionen från förnybara källor, varav 46 procent från... Continue Reading →

Indien

Delegationsresan med Miljö-och jordbruksutskottet till Indien var en krävande resa.  Målet var att se så mycket som möjligt vilket innebar mycket långa dagar ofta med frukost eller lunch i bussen mellan olika besök. Nedan bara några exempel på besök och reflektioner. Vi gjorde besök på ett projekt i slummen där man sorterar och samlar in... Continue Reading →

Vattenkraft och miljöansvar

Vattenkraften står för nära 50 procent av vår elproduktion. Samtidigt påverkar vattenkraften våra ekosystem. Jag är medskribent på en artikel om vattenkraftens betydelse och dess miljöeffekter. Alla energislag har sina utmaningar. Vattenkraftutbyggnad ger miljökonsekvenser. Intresset för att bygga ut vattenkraft består och återkommer. I en artikel nyligen ansåg en skribent att vattenkraftens ska öka produktionen:... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑