Vattenkraft är inte klimatneutralt

Vi behöver mängder av energi för att värma bostäder, transportera människor och tillverka prylar för konsumtion. Alla energislag har sina problem. Det gäller även vattenkraft. Vattenkraftens negativa påverkan gäller inte bara torrlagda älvfåror där fisket och biologisk mångfald slagits ut. Vilket diskuterats i många artiklar efter rapporten från Miljö-och jordbruksutskottet hösten 2011.  EU vill ju se Sveriges fiskar vandra fritt.

Diskussionen om vattenkraften och dess faktiska utsläpp gör att man inte kan betrakta  vattenkraft som klimatneutralt. Utsläppen av växthusgaser ( CO2 och metangas) kommer även från vattenkraft men forskarna har dock olika uppfattningar om hur stora utsläppen är.

Frågan om utsläpp av växthusgaser från vattenkraft har diskuterats bland annat i tidningen Nature Geoscience under år 2011. Barros med fler har beskrivit data och omfattning av problemen.

Bernhard Wehrlis, The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology,kan läsas här.

Naturskyddsföreningen belyste redan år 2006 i en rapport frågan om vattenkraftens utsläpp av växthusgaser i ett internationellt perspektiv.

Citat:

”Enligt ett överslag baserat på en studie av 30 dammar i tropiska och boreala områden uppgår de globala utsläppen av metan från dammar och reservoarer till ca 70 miljoner ton (Mton) per år. Detta är mer än utsläppen från världens risodlingar, och marginellt mindre än metanproduktionen från alla världen idisslare.

 Ca en fjärdedel av dammarna utnyttjas för vattenkraft, som således är källan till närmare 2 procent av de globala utsläppen av dessa växthusgaser. 2 procent kanske inte låter så mycket. Men man måste då för det första beakta att man i den allmänna klimatdebatten ofta utgår från att vattenkraftens bidrag är 0. Istället är de, enligt de ovanstående beräkningarna, ungefär 10 gånger större än Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

Dessutom svarar vattenkraften bara för ca 3 procent av världens energiförsörjning. Om den trots sin lilla andel ändå står för 2 procent av alla utsläpp, så betyder det att bidragen av växthusgaser från vattenkraften är nästan lika stora som genomsnittet för alla energikällor.”

Debatten om vattenkraftens klimatpåverkan och effekter på biologisk mångfald är viktig.

Och fortsätter.

Vattenkraften behöver ta sin del av ansvaret för miljöpåverkan och påverkan på biologisk mångfald.

Och det behövs goda exempel bland vattenkraftproducenter, inte minst vad gäller biologisk mångfald.

Fiskens vandringsvägar borde vara av hög prioritet för alla- inte  bara EU…

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: