Den hotade grönlingen- och andra fiskar…

Sundbyberg är en tätbebyggd kommun i närheten av Stockholm. Men det hindrar inte staden från att satsa på restaurerad vattendrag för att rädda en ovanlig fisk.

En sträcka av Igelbäcken har restaurerats med meandrande förlopp av bäcken på en sträcka som tidigare var väldigt rak och igenvuxen.  Det var tidigare ett uträtat dike och inte ett levande vattendrag.

Arbetet avslutades i maj 2007. Under våren 2006 och våren 2007 lades totalt ca 55 ton sten och block ut i den nya bäckfåran för att skapa goda lek- och livsmiljöer för grönling. I maj och juni 2007 planterades träd och buskar längs bäcken för att så småningom öka beskuggningen och minska igenväxningen av bäcken.

Jag deltog i provfiske hösten år 2007. Detta var ett vetenskapligt provfiske, där fiskarna räknades, mättes och sedan släpptes i igen. Det är förbjudet för allmänheten att fiska i Igelbäcken.

Grönlingen stortrivs i den restaurerade delen av Igelbäcken. På en sträcka av knappt 30 meter hittades 161 grönlingar. Naturhistoriska riksmuseet provfiskade i bäcken tillsammans med Sundbyberg . Efter mätning och räkning släpptes grönlingarna tillbaka i bäcken. Det var otroligt spännande. Bäcken ligger i Kymlinge, en grön kil som behöver skyddas för framtiden. Det finns nu fler grönlingar här än både vid Ulriksdal och vid Eggeby gård, som tidigare var de bästa platserna för grönling i Igelbäcken.

En positiv berättelse i debatten som handlar om fiskar som saknar vandringsvägar och bra miljöer i vattendrag. Det går att göra mycket om viljan, och kunskapen, finns.

Dagens trista fiskenyhet är artikeln i Riksdag och departement om den dåvarande ansvarige ministern. Det anges i artikeln att ministern aldrig fick informationen i ett PM som handlade om åtgärder. Artikeln säger att:

Om inte villkoren för vattenkraften skärps kommer det att ta Sverige 150 år att klara kraven i EU:s vattendirektiv.

Dagens lagstiftning om vattenkraften är föråldrad.

Kostnaderna för miljöåtgärder vad gäller vattenkraften fördelas inte utifrån den annars rådande principen att den som förstör ska betala, utan belastar i dag i hög grad samhället.

Domstolarna tolkar lagarna på ett sätt som försvårar för Sverige att lyckas uppnå EU:s krav enligt vattendirektivet.

Artikeln ger alla något att fundera på.

Det gäller inte minst kraftbolagen som har vattenkraft.

De har också ansvar för att fisken kan överleva i vattendragen.

Eller?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: