Får vattenkraftbolag kalla sig miljövänliga?

Det är intressant att fundera över varför vattenkraften ges en image av att bara vara bra för miljön. Eva Moberg, jurist på Konsumentverket, har i en skrivelse till elbolag påtalat att vattenkraft inte får kallas miljövänligt. ”Miljövänligt” får bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls.

Visst är vattenkraften en förnyelsebar energikälla. Men ett argument som är diskutabelt är att det framhålls är att vattenkraft inte ger nästan några utsläpp till miljön. Svensk Energi anger att den största miljöpåverkan sker när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs.

Problematiken med vattenkraft och miljöpåverkan har beskrivit av många men två intressanta rapporter är Energimyndighetens egen rapport samt Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademiens ( IVA:s)  rapport.

En storskalig vindkraftutbyggnad kan leda till att vattenkraften i ökad utsträckning används i effektreglerande syfte. Det i sin tur kräver en effektutbyggnad av vattenkraft. Vilket leder till negativ påverkan på närmiljön.  

De flesta känner till dagens problem med torrfåror, hinder för fiskvandring och minskad biologisk mångfald.

Men det finns även andra synpunkter. 

Energimyndigheten anger att den ökade nedbrytningen av organiskt material innebär att mer koldioxid avgår efter det att ett vattendrag reglerats än före. Vissa bedömningar antyder att storleksordningen på denna extra koldioxidavgång kan vara 0,3-0,5 miljoner ton CO2 per år. IVA anger att det handlar om en emission av storleksordningen5 g CO2 per kWh .  

IVA rapporten beskriver hur överdämning av mark innebär att kvicksilver lättare urlakas till vattenmiljön. Ju större andelen torvmark som överdämningsområdet innehåller, desto större är risken för att kvicksilver frigörs.

Varierande vattenstånd innebär dessutom varierande syreförhållanden, vilket underlättar att olika kvicksilverformer omvandlas till metylkvicksilver. Det är denna kvicksilverform som ackumuleras i näringskedjorna och då bland annat i fisk. Fenomenet är välkänt och det är vanligt att effekterna i subarktiska områden kvarstår i några decennier. I Sverige finns ett känt fall där överdämning av ett torvrikt område lett till att kvicksilverhalten i fisk i och nerströms magasinet höjts 2–3 gånger.

Slutsats:

uppenbarligen har,  alla idag kända,  energislag sina miljöutmaningar. 

Vattenkraften måste granskas och utvärderas som alla andra energislag. Och avkrävas ansvar för de miljöproblem som den vållar.

Förorenaren ska betala. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: