Vilka värnar biologisk mångfald och fisket?

Kommentarer i debatten om fiskets vandringsvägar och vattenkraft förvånar. 

 ”Vilken samhällsnytta tillför sportfiskare” är en sådan kommentar.

 Sportfiskare gör stora insatser vilket också Miljö – och jordbruksutskottets uppföljningsrapport beskriver:

Ideella krafter gör ett stort och viktigt arbete för att bevara och återskapa biologisk mångfald i vattendragen.

Fritidsfiskare uppges också ofta vara pådrivande för att få till restaurering av skadade vatten och genomför praktiskt återställningsarbete. Sportfiskarna uppskattar att ca 100 000 fritidsfiskare varje år arbetar ideellt med miljövård i svenska vatten och att de gemensamt lägger ned ca 920 000 arbetsdagar utan betalning på sådan praktisk miljövård” 2011/12:RFR21, s.57 )

Sportfiskets betydelse och samhällsnytta finns också beskrivet i en rapport av Ingemar Norling, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

”Fiskevården i landet sköts i stor utsträckning av sportfiskare, enskilda eller i klubbar, föreningar eller fiskevårdsområden. Många försurade insjöar har restaurerats, liksom lekvatten för öring, havsöring och lax. Stora insättningar görs för att stödja svaga bestånd.”

Svenska sportfiskare drar utomlands för att turistfiska och för att få ett bättre fiske. Norge är huvudmålet för dessa 1,7 miljoner fiskedagar. Ryssland med Kolahalvön kommer stort med mycket fisk, fantastiskt flugfiske. Här har sportfisket gjort underverk för den lokala arbetsmarknaden, utan att naturen tar skada. Tvärt om, en förutsättning för att turisterna ska komma är en oförstörd natur och gott om fisk.  Det menar Ingemar Norling också i sin rapport.

Miljö – och jordbruksutskottets uppföljningsrapport beskriver också kraftbolagens inställning:

”Kammarkollegiet har konstaterat att kraftbolagen sällan vill vidta några åtgärder för miljön. Kollegiet menar att detta innebär att parterna har olika ståndpunkter när ärenden tas upp i mark- och miljödomstolarna”  (s.35)

Det som saknas är tydliga goda exempel där vattenkraft och biologisk mångfald går hand i hand och där kraftbolaget/verksamhetsutövaren gör insatser för fiskvandring och faunapassager för att man anser att det är viktigt. Inte för att man blir tvingad.

Naturskyddsföreningen menar att det finns enskilda vattenägare som är duktiga på biologisk mångfald (2011/12:RFR21, s. 26).

Exempel efterlyses!

Vad gäller Jämtkrafts attityder  avseende att inte vilja satsa på vandringsvägar verkar bollen nu har landat bland de politiska beslutsfattarna genom Pär Löfstrands initiativ. Han skriver i Östersundsposten att:

”I mycket större utsträckning bör kraftbolagen använda sig av omlöp, biokanaler, intagsgaller med rätt spaltvidd och lutning, minimitappningar, fisktrappor etcetera. Givetvis ska också icke-försämringskravet gälla vid all om och nybyggnation av vattenkraft. Man kan tycka att det vore självklart för kraftbolagen att kraven i miljöbalken ska följas, så är tyvärr inte fallet och länsstyrelsen saknar förutsättningar för att tillräckligt bevaka detta, därför krävs det tydliga direktiv från ägaren till bolaget att det ska värna om den biologiska mångfalden”

Stefan Nyström, generalsekreterare Sportfiskarna, skriver i SVD att:

”Utbyggnaden av vattenkraften får inte innebära att fiskbestånden och den biologiska mångfalden i våra vatten utarmas. Ett utbyggt vattendrag får aldrig innebära att attraktionskraften som många glesbygdskommuner har haft försvinner, kanske för all framtid.

Låt våra sista strömmande vatten få leva. De är ju så sköna. ”

Frågan uppstår: hur har det gått i bygder där vattenkraften en gång byggdes ut? Hur gick det med den biologiska mångfalden, turismen, fisket och närmiljön?

Goda exempel efterlyses!

Och dåliga…

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: