Hur gick utfrågningen om vattenkraft och fiskens vandringsvägar?

Det var ett enormt intresse för utfrågningen om fiskets vandringsvägar, vattenkraft och biologisk mångfald. Två talare, Stefan Nyström, Sportfiskarna och Christer Borg, Älvräddarna,  väckte extra mycket intresse genom bra tal med intressant innehåll som väckte många tankar. De fick många lovord i kaffepausen.

Myndighetsrepresentanterna var genomgående tydliga i vad deras bild är av problemen. Samt vilka frågor som är knepiga. Ett sådant område är elcertifikaten.

Svensk Energi talade främst om global uppvärmning och vattenkraft som energiprodukt,  samt att vandringsvägar är en lokal fråga.  En av uppföljningsgruppen frågeställningar har handlat om kraftbolagens bristande motivation vad gäller biologisk mångfald och vandringsvägar. Hade det inte varit ett gyllene tillfälle för branschen att berätta om sina visioner och åtgärder? Det hade dessutom varit mycket välkommet att höra att hur kraftbolagen värnar biologisk mångfald. Är biologisk mångfald ett mål för bolagen?

Svensk Energis egen utredning, vattenkraftutredningen (Vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem),  presenterades av utredaren Thomas Korsfeldt. Rapporten kunde dock inte kommenteras av Svensk Energi.  Den har inte behandlats av organisationen.

På frågan om varför kraftbolagen saknar motiv till att vidta åtgärder blev svaret att det är lagstiftning som gäller för bolagen.

( Man slås av att majoriteten av kraftprojekten behandlas utifrån 1918 års vattenlag. Kvinnor saknade rösträtt på den tiden och Sverige hade dödsstraff.)

Svensk Energi gav ett exempel på ett lyckat kraftverksprojekt uppe i Vuollerim. En av åhörarna i publiken kommenterade detta efter utfrågningen och gav en annan bild av läget. Han hade bilder av den1,8 kmtorrlagda älvfåran i Lilla Luleälv och skickade sedan sin beskrivning av situationen:

 ”Vattenfall har sedan starten på 1960-talet utnyttjat fallhöjden på sträckan från Letsi Kraftstation i Lilla Luleälv två gånger. Vattenmängden genererar elström första gången via överföring av vattnet till Stora Luleälv via en ca 8 km lång tunnel som mynnar ut vid forna tiders lapska marknadsplatsen Sjokksjokk. Utloppet ligger några kilometer norr om dammen ovanför Porsi Kraftstation. Den mängden vatten generar en andra gång elkraft när den passerar turbinerna i Porsi Kraftverk som ligger nedanför Vuollerim. En god investering skulle vara att använda en ringa del av den här dubbla vinsten till att använda en liten mängd vatten, dvs. enbart det som behövs för att skapa en fungerande vandringsmöjlighet för fisken i den sedan 1960-talet torrlagda älvfåran mellan Porsi/Vuollerim och Letsi.”

Finns det en bredare kunskapsbas och tydligare bild efter utfrågningen?

Ja.

Behöver kraftbolagen ta sin del av ansvaret?

 Ja.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: