Arktis, klimatförändringar och Oden

Det finns en diskussion om Arktis och klimatförändringar i riksdagen genom att motioner skrivs om frågan. Arktis reagerar först och kraftigast på klimatförändringarna.  Smältande isar kommer att öka sjötransporterna och intresset att utvinna olja och gas i området har ökat högst dramatiskt. Gemensamma beslut för att skydda de känsliga arktiska områdena kommer att vara nödvändiga.... Continue Reading →

Den hotade grönlingen- och andra fiskar…

Sundbyberg är en tätbebyggd kommun i närheten av Stockholm. Men det hindrar inte staden från att satsa på restaurerad vattendrag för att rädda en ovanlig fisk. En sträcka av Igelbäcken har restaurerats med meandrande förlopp av bäcken på en sträcka som tidigare var väldigt rak och igenvuxen.  Det var tidigare ett uträtat dike och inte... Continue Reading →

Får vattenkraftbolag kalla sig miljövänliga?

Det är intressant att fundera över varför vattenkraften ges en image av att bara vara bra för miljön. Eva Moberg, jurist på Konsumentverket, har i en skrivelse till elbolag påtalat att vattenkraft inte får kallas miljövänligt. ”Miljövänligt” får bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls. Visst är vattenkraften en förnyelsebar energikälla.... Continue Reading →

Släpp dopingen fri?

Dagens stora dopingnyhet,  ibland annat SVD och DN , handlar om att tidigare dopningsavstängda idrottare får nu fritt fram att delta i OS eftersom den internationella olympiska kommittén (IOK) förlorat kampen om att stoppa den amerikanske sprintern LaShawn Merritt från att springa i London nästa år. IOK införde 2008 regeln som säger att alla aktiva... Continue Reading →

Vilka värnar biologisk mångfald och fisket?

Kommentarer i debatten om fiskets vandringsvägar och vattenkraft förvånar.   ”Vilken samhällsnytta tillför sportfiskare” är en sådan kommentar.  Sportfiskare gör stora insatser vilket också Miljö - och jordbruksutskottets uppföljningsrapport beskriver: ” Ideella krafter gör ett stort och viktigt arbete för att bevara och återskapa biologisk mångfald i vattendragen. … Fritidsfiskare uppges också ofta vara pådrivande för... Continue Reading →

Hur gick utfrågningen om vattenkraft och fiskens vandringsvägar?

Det var ett enormt intresse för utfrågningen om fiskets vandringsvägar, vattenkraft och biologisk mångfald. Två talare, Stefan Nyström, Sportfiskarna och Christer Borg, Älvräddarna,  väckte extra mycket intresse genom bra tal med intressant innehåll som väckte många tankar. De fick många lovord i kaffepausen. Myndighetsrepresentanterna var genomgående tydliga i vad deras bild är av problemen. Samt... Continue Reading →

Fisken får inte vandra trots riksdagens beslut

Riksdagen har behandlat frågan om kraftbolag och fiskets vandringsvägar många gånger. Flera gånger har riksdagen uttryckt stor otålighet med bristen på åtgärder. Oavsett regeringar.  Riksdagens utfrågning 4 oktober kl 11.00 om vandringsvägar för fisk och biologisk mångfald blir intressant. Jag hoppas på att bilden ska klarna för riksdagens ledamöter om vad nästa steg är.  ... Continue Reading →

Kraftbolagen för, eller emot, fiskevägar?

Den offentliga utfrågningen på tisdag i riksdagen väcker mycket intresse. Vattenkraft är en del av energipolitiken, med både fördelar och nackdelar, och ska granskas på samma sätt som övriga energislag. Bildsättningen av vattenkraft som ett energislag som är uteslutande miljövänligt har varit i fokus och andra perspektiv saknas. Den granskning som finns ute på Youtube... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑