Vattenkraft och fiskens vandringsvägar saknas

Det norska kraftprojektet som rör Piteälvs källflöde väcker många frågor kring vattenkraft. Vattenkraft anses av kraftbolaget vara en miljövänlig energikälla. Andra såsom Älvräddarna  och sportfiskare påpekar vilken påverkan kraftprojekt får för minskad biologisk mångfald, påverkan på fiskens vandring och en trist natur med fördämningar och torrlagda älvfåror. Bristen på vandringsvägar för fisk väcker ofta reaktioner. 

Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft tisdagen den 4 oktober. Fiskejournalen följer frågorna.

Utskottet har en uppföljningsgrupp som har tagit fram en rapport.

Rapporten visar att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt och att frågor om bl.a. fiskvägar och omprövningar av vattendomar har diskuterats under lång tid.

I uppföljningen slås det fast att det är viktigt att insatser görs av aktörer och att de ges tillräckliga motiv för att arbeta med biologisk mångfald i vattendragen. 

I uppföljningen konstateras bl.a. att det saknas fiskvägar vid många vattenkraftverk, varför det är angeläget med förstärkta insatser för restaurering av vattendrag och fiskevård. Vidare behövs det ett intensifierat arbete med bl.a. tillsyn och omprövning av vattendomar för att bevara och återskapa biologisk mångfald i rinnande vatten.

På utfrågningen kommer bland annat kraftbolagen, Älvräddarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund få ge sin syn.

Kommer utfrågningen ge mer kunskap om hur man kan skapa biologisk mångfald i samband med vattenkraft? Vems är ansvaret?

Mina förväntningarna på kraftbolagen är högt ställda inför utfrågningen vad gäller bolagens vilja att hitta lösningar.

Finns det bolag som vidtar åtgärder för att värna miljön, fisket och biologisk mångfald?   

 För konsumenterna kan detta vara viktigt att veta…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: