Vattenkraft och fiskens vandringsvägar saknas

Det norska kraftprojektet som rör Piteälvs källflöde väcker många frågor kring vattenkraft. Vattenkraft anses av kraftbolaget vara en miljövänlig energikälla. Andra såsom Älvräddarna  och sportfiskare påpekar vilken påverkan kraftprojekt får för minskad biologisk mångfald, påverkan på fiskens vandring och en trist natur med fördämningar och torrlagda älvfåror. Bristen på vandringsvägar för fisk väcker ofta reaktioner. ... Continue Reading →

Idrotten är större än- doping

Jonas Karlssons krönika i SVT ikväll om doping är otydlig. " Vi struntar i doping". Menar Karlsson att man ska misstänka alla idrottsmän för doping? Tesen är att trots dopingfall återvänder publiken och därmed även sponsorer. Bakom Karlsson syns VM cyklisterna i Danmark… ”Listan på dopingavstängda är väldigt lång”, säger Karlsson.  En märklig koppling görs... Continue Reading →

Kraftverksprojekt och Piteälv

Sverige har fyra nationalälvar som är skyddade genom riksdagsbeslut mot all vattenkraftsutbyggnad. Trots detta uppstår hot såsom kraftverksprojektet som rör Piteälv.  Min fråga till närings- och energiminister Maud Olofsson handlar om detta projekt. ”Nyligen har ett kraftverksprojekt som rör en av Sveriges nationalälvar, Piteälv, presenterats i norsk media. Tanken är att leda vatten från sjön... Continue Reading →

2099.7 meter

Kebnekaise i Norrbotten är Sveriges högsta berg. Det finns två höga toppar, Sydtoppen och Nordtoppen. Sydtoppen är högst, men under 1900-talet har olika höjder på toppen uppmätts. Kebnekaises sydtopp är nu enligt ny mätning 2099.7 meter. Fortfarande alltså den högsta toppen men nu bara 3 meter högre än Nordtoppen.  Hur hög var sydtoppen när du... Continue Reading →

Permafrost och glaciärvandring

I Abisko och Tarfala bedrivs forskning om bland annat permafrost och glaciärer. Forskarstationerna lockar både svenska forskare men också många forskare från andra håll i världen. I Abisko sker mycket av forskningen på myrar genom många olika mätinstrument. Tarfala forskningsstation är en forsknings- och undervisningsplattform i den vackra Tarfaladalen i Kebnekaisefjällen. I Tarfala finns även... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑