Skrivet av: ninalundstrom | augusti 30, 2010

Kan man lita på klimatpanelen IPCC i klimatfrågor?

Dagens stora fråga är FN:s klimatpanel IPCC. De hamnade i blåsväder förra vintern och stormen kom att kallas för ”Climategate”.  E-brev kom på villovägar med anmärkningsvärt innehåll, forskarkritik av panelens underlag bemöttes inte korrekt och diskutabla källor ( gråa källor) i panelens rapporter kritiserades. DN påtalar att klimatpanelen har befunnit sig under press sedan det uppdagades att det förekom fel i den senaste rapporten om att glaciärerna i Himalaya kan smälta bort redan år 2035. Uppgifter som saknade vetenskaplig grund.

Kritiken resulterade i att en oberoende kommitté av experter tillsattes med uppgift att granska IPCC:s arbete.

Rapporten är presenterad idag och DN:s analys är att FN:s klimatpanel är ”långsam och måste lyssna mera till kritik”. Rapporten tar upp frågan om felaktigheterna kring Himalayamassivet och granskningen slår fast att slutsatsen publicerades trots att flera forskare påpekat att siffrorna inte stämde.

”– Där lyssnade inte panelen nog mycket på dem som kritiserade slutsatserna, sa professor Shapiro under den direktsända presskonferensen. De skulle ha tagit den kritiken på större allvar.”

Men trots kritiken publicerades rapporten om glaciärerna utan ändringar av IPCC.  SVD påtalar att en del av innehållet i IPCC:s rapporter bygger på så kallade ”grå litteratur”. Vilket inte är vetenskapligt granskat material.

Kommittén slår fast att klimatpanelen nu måste ta större hänsyn till avvikande synpunkter från forskare som tagit del av resultaten. Dessutom måste de forskare som publicerar sina resultat i IPCC:s rapporter tydligt markera om de använt uppgifter som inte genomgått en ordentlig vetenskaplig kontroll.

Kommittén menade samtidigt att IPCC har lärt sig av tidigare kritik och varit framgångsrik på det hela men fundamentala förändringar måste till.

Nästa rapport från IPCC om klimatet kommer att publiceras 2013.

Rapportens sammanfattning

Hela rapporten.

Fick IPCC panelen ytterligare en törn idag eller kan man lita på IPCC arbete?

Detta kommer säkerligen att debatteras.  Klimatintresserade kan hitta ofantligt mycket information på nätet om klimatfrågor. Olika forskare deltar i debatter. Man kan till och med följa isens utbredning ur globalt perspektiv.

Kritiken mot IPCC blev bekräftad men ger rekommendationerna anledning att inte lita på IPCC?

Nej. Men nu är bollen deras.

Trovärdigheten kommer att vara beroende av hur IPCC tar till sig rekommendationerna…

Annonser

Responses

 1. Hela idén med att ha forskning vars existensberättigande försvinner vid ett utfall garanterar att forskningen inte blir pålitlig. Det räcker inte med att man på detaljnivå följer vetenskapliga kriterier, den som gör studien måste även vara så neutral till olika utfall som möjligt, annars kommer man (vilket det finns gott om studier på) att åtmnstone omedvetet styra och/eller selektera resultaten åt det håll man vill.

  För att få ett ärligt svar måste man släcka all forskning där IPCC är inblandad som annat än passiv mottagare, och finansieringen måste vara någorlunda neutral i förhållande till utfallet.

  • En del av IPCC:s huvuduppdrag är att studera och påvisa människans påverkan på klimatförändringar. Det skulle därmed kunna finnas en selektering? Klimatdebatten kommer att påverka hur samhällen formas och då måste forskningen kunna belysas från olika håll samt diskuteras. Jag gillar ordet transparens och det är väl något som saknats i panelens arbete. En central fråga är väl : ”till hur stor del påverkar människan utvecklingen genom sitt beteende?”
   IPCC uppdrag :
   ”The role of the IPCC is to assess the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation
   The global body does not carry out any research of its own ”
   http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6324029.stm
   http://www.ipcc.ch/index.htm

 2. Om en viktig del av uppdraget är att ”påvisa människans påverkan på klimatförändringar” så ÄR det selektering, inser du inte detta? Det bivilkoret är oförenligt med i forskningsvärlden grundläggande regler för vetenskapligt korrekt forskning (eftersom betyder att man selekterar studier på data och följaktligen premierar resultat med mätfel åt ena hållet). Det finns mycket forskning på hur man lägger upp studier för att minimera felkällor, detta bivillkor generar en felkälla. Vad man tycker om det är irrelevant, likaså huruvida påverkan finns eller inte.

  • Jag var otydlig kring min syn på forskning men jag hänger inte med i din invändning. Selektering (och urval) är ett problem. Eller en utmaning. Jag valde att ta med den engelska beskrivningen så att uppdraget framgår på originalspråk och inte min översättning. IPCC bedriver ingen egen forskning. Så oavsett hur väl de fångar in forskningsrön ( eller hur mycket de selekterar) finns det ett led till att fundera över dvs själva forskningen i sig. IPCC hantering av ” gråa rapporter” är därmed en del av diskussionen. Personligen är jag kluven inför delar av den debatt som förs kring IPCC. Jag ser både det värdefulla som de bidrar med, och problemen när de ifrågasätts på goda grunder. Men det uppdrag som IPCC har är inte formulerat av dem själv. Viktigt att notera.

 3. Jag tycker RE har en poäng, fast hon/han borde skrivit byråkratin isf forskning just när det gäller IPCC.

  IPCC har inget berättigande alls om de kommer fram till att koldioxid m fl växthusgaser inte utgör ett reellt hot. Då är det slut med lyxhotell på Bali och global status.
  När den byråkratin väljer att bortse från allt sådant som talar mot att koldioxid utgör ett klimathot så framstår det som om de agrerar i egenintresse, vilket jag också förmodar att de gör även om anledningarna kanske är mer sofistikerade ibland. (Det är t ex sannolikt att människor som redan är civilisationskritiska och tror på koldioxidhotet söker sig till en sådan organisation – dvs inget cyniskt egenintresse utan mer intressekonflikt.)

  • Men är debatten om människan påverkan på utsläpp av växthusgaser verkligen en ”antingen eller” debatt? ”När den byråkratin väljer att bortse från allt sådant som talar mot att koldioxid utgör ett klimathot …”
   Att det finns ett klimathot verkar ju de flesta vara överens om? Däremot råder det oenighet bland debattörer i världen kring hur stor del av klimatpåverkan som människan står för? IPCC är inget självändamål så frågan om deras egen berättigande kan ses som en oväsentlighet. De har ett uppdrag och deras resultat ska ju kunna diskuteras kritiskt. Bara det faktum att IPCC finns har ju lett till en ganska omfattande debatt om vad forskningen egentligen ger belägg för. Sen kan man också vända på grundfrågan ( oavsett IPCC) : är det någon forskning som entydigt visar att människans beteende inte påverkar utvecklingen…?

   • Nina, jag tror du inte lyft blicken riktigt på ett tag. Det finns ganska många som tror, baserat på stora mängder äldre forskning, att koldioxid inte alls är en av växthusgaserna. (Att det finns växthusgaser, som vattenånga, är nog i stort sett alla överens om.)

    IPCC är ett självändamål för många som jobbar inom den organisationen. Problemet är att det inte går att basera slutsatser på deras result (eller av dem styrda resultat), eftersom de bara innehåller en del av sanningen och inte hela sanningen.

    Att människan med stor sannolikhet påverkar miljön betyder inte att IPCC:s tes är rätt. Tvärtom ger deras påverkan resultatet att felfaktorerna ökar så det blir svårare att se vad som påverkar milön, inklusive att bevisa IPCC:s tes (om den nu är riktig) då fler studier måste kasseras då man tummat på stringensen i och med att olika utfall ansetts olika värda.

    Forskning står och faller inte med personer trovärdighet. Det finns mycket det varit koncensus om som varit fel, t.ex. som jorden är platt.

   • Men vilken tes är då rätt? Om IPCC har fel…
    Nej, forskning står inte och faller med personers trovärdighet.

    Men observera – IPCC bedriver ingen egen forskning. IPCC vara eller inte vara avgör inte frågan om vilken forskning som finns.

    Visst, jorden är inte platt. Det var ett paradigmskifte att betrakta jorden som rund. Det jag kan tycka är aningen märkligt med debatten om IPCC är att de anses ha fel, inte ha hela sanningen etc men var finns den eftrlängtade ” sanningen” ( Om det nu finns en (1) sanning…) . Är inte debatten en sammanblandning av metodik ( IPCC uppdrag) kontra själva sakfrågan ( klimathotet)?
    Jag ser ingen anledning att försvara allt IPCC åstadkommit och det finns kritik även från de externa utvärderarna. Men IPCC har bidragit i en viktig debatt. Vi har ett jordklot och jag tycker det är viktigt att veta som kan göras för att värna det. Vad är ditt recept?

 4. Som jag ser det är det grundfel att ha en politisk organisation som utvärderar risken för klimatförändring. Sådant bör göras av forskare med neutralt fokus. Det stora problemet brukar vara att neutralisera att bias som gör att man omedvetet styr utvärderingen att bekräfta det man tror. Utvärderingen förbättras heller inte av politisering, forskningsvärlden behöver pröva, bekräfta och förkasta teorier baserat på någon form av resultat. (Från verklig forsking lär man sig att långt ifrån alla experiment ger det förväntade resultatet, och att eftersom mätfel lätt kan ge felaktiga result är det viktigt att någon med andra ögon försöker återupprepa samma sak.) Rent generellt, om man börjar agera utan att veta vad det är för problem man ska lösa så kan man lika gärna ställa till det för sig som att lösa något.

  Som jag ser det, en politiskt styrd organistation har inte med forskningsutvärdering att göra. Politik kommer in när man har ett resultat och ska bestämma vad man ska göra.

  Huvudroblemet med IPCC är alltså inte huruvida de har fel eller inte, problemet är att metodiken gör att man inte kan lita på deras resultat. Om deras tes är fel förhindrar konstruktionen att de skulle kunna producera rapportera att deras tes är fel.

  I min världsbild finns det bara en objektiv sanning, men att hitta den kan i vissa fall vara så gott som omöjligt. Och/eller skild från det man tror är sanningen. Och det finns nog inget universalrecept.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: